עמוד הבית > פסק הבוררות
פסק הבוררות
 
מה השגנו
 
מה הלאה?
 
   

בפני כב' הבוררים:
מר דוד בלומברג, עו"ד רוני מילוא, רו"ח אורי נייגר,
ד"ר יורם בלשר, מר אילן לוין

בעניין הבוררות:

שבין: ההסתדרות הרפואית בישראל
לבין: 1. מדינת ישראל
      2. שירותי בריאות כללית
      3. ההסתדרות המדיצינית הדסה

פסק בוררות

1. פתח דבר

2. רקע
    2.1 כללי
    2.2 הקמת הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה (ועדת אמוראי)

3. דרישות הצדדים
    3.1 דרישות הר"י
    3.2 דרישות משותפות למדינה ולשירותי בריאות כללית
    3.3 דרישות נוספות מטעם הכללית
    3.4 דרישות נוספות מטעם המדינה

4. הליך הבוררות
    4.1 כללי
    4.2 מינוי צוות הבוררים
    4.3 מקור סמכות הבוררים
    4.4 בקשות המעסיקים למחיקה על הסף

5. מערכת השיקולים שעמדה בפני צוות הבוררים בעת גיבוש פסק הבוררות
   5.1 כללי
   5.2 הקריטריונים שהוגדרו בהסכם הבוררות, בהצעת המגשרים ופסק הדין
   5.3 עקרון העל שמהווה תשתית לפסק הבוררים
   5.4 עקרונות מנחים נוספים שגובשו על ידנו

6. פסק הבוררות - הסכם השכר החדש

7. המלצות לשינויים במבנה ההעסקה של הרופאים בשירות הציבורי (לא חלק מהפסק)
   7.1 כללי
   7.2 שעון נוכחות
   7.3 הרחבת הזכאות לתגמול בגין כוננות פעילה
   7.4 עידוד מקצועות במצוקה
   7.5 חיוב מומחים לבצע תורנויות
   7.6 מתכונת העסקה בחוזים אישיים
   7.7 שירותי רפואה פרטיים (שר"פ)

8. סוף דבר

9. הצעת הבורר ד"ר יורם בלשר, יו"ר הר"י, לפסק הבוררות

10. הצעת הבורר מר אילן לוין, הממונה על השכר, לפסק הבוררות